0%

Svensk En del av samhället Till våra tjänster Fastighetsbevakning
Verifierat säkerhetsföretag
Svensk Fastighetsbevakning
Vi skapar trygghet och säkra lösningar

Svensk Fastighetsbevakning AB startades med visionen om att vara en del av samhället och att bygga ett bevakningsbolag med stark värdegrund, för att kunna leverera en anpassad och unik säkerhetslösning för fastighetsägare, byggarbetsplatser, handeln, hotell, och offentligt upphandlad säkerhet.

Svensk Kommunbevakning fasad
Verifierat säkerhetsföretag
Verifierat säkerhetsföretag
Våra tjänster
Svensk Fastighetsbevakning levererar bevakning, säkerhet och en ökad trygghet genom säkerhetsutbildad personal såsom väktare och ordningsvakter.

Vårt grundläggande uppdrag är att skydda person och egendom.

Svensk Fastighetsbevakning jobbar inom följande affärsområden:
• Fastigheter
• Byggbevakningar
• Handel
• Hotell
• Offentligt upphandlad säkerhet och bevakning

Till våra tjänster
Till våra tjänster
Väktare
Väktare
Ordningsvakter
Ordningsvakter
SIGILL_SKOLD_VANSTER_STOR_SVART_TEXT