Svensk Fastighetsbevakning byter namn till Svensk Kommunbevakning Mitt AB. Vi fortsätter att erbjuda välutbildade väktare och ordningsvakter till fastighetsägare, köpcentrum, butiker och stormarknader, hotell och offentlig sektor

Hör av er:
Håkan Isaksson – 0735950630